Kto? kiedy? zapyta?: Dlaczego wasze stowarzyszenie nazywa si? Maja?
Odpowied? jest prosta.
MAJA to pszczó?ka - przyjació?ka, z któr? nigdy nie rozstaje si? Kasia - nasza podopieczna, nawet gdy ?pi.
Ale nie jest. Staramy si? bra? z Mai przyk?ad. Kochamy nasze dzieci i liczymy na ich mi?o??.

Jeste?my pracowici jak pszczó?ki, ale je?li trzeba, szczególnie, gdy kto? chce nas skrzywdzi?, potrafimy u??dli?.

Szanowni Pa?stwo,

z ca?ego serca dzi?kuj? Pa?stwu za ogromne zaanga?owanie w promocj? oraz pozyskiwanie g?osów na projekt 39. Uda?o si? nam zdoby? najlepszy wynik w Warszawie. Tego chyba nikt z nas nie spodziewa? si?. Zawsze wierzy?am, ?e kiedy? i my dostaniemy swoj? szans?. Mam nadziej?, ?e nowa placówka powstanie bez przeszkód i b?dzie wspaniale s?u?y?a pokoleniom osób niepe?nosprawnych oraz budowaniu w?a?ciwego systemu rehabilitacji i opieki.

Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dzi?kuj?. Ewa Wi?niewska

1 procent
1% DZI?KUJEMY

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació? Osób G??boko Upo?ledzonych „Maja” dzi?kuje WSZYSTKIM OSOBOM, które przekaza?y 1 % swojego podatku na cele statutowe organizacji.

SZANOWNI PA?STWO

Prosimy przyj?? SERDECZNE podzi?kowania skierowane do WSZYSTKICH NASZYCH DARCZY?CÓW - za uznanie potrzeb ludzi ca?kowicie zale?nych od innych osób za wa?ne i pomoc.

Podopieczni, Rodzice, Kadra i cz?onkowie Stowarzyszenia „MAJA”
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 6 - 6 z 6


© 2011 Stowarzyszenie "maja"
odwiedzających: 304971